მამაკაცმა ძველი სატვირთო კონტეინერებისგან სასახლე ააწყო. საოცრებაა!

ჩვენ უკვე არაერთი უჩვეულო სახლის დიზაინი გაგაცანით. მათი უმრავლესობა ისეთი არასტანდარტული სახით იყო აწყობილი, როგორებიცაა კლდეში გამოკვეთა, გამოქვაბულის გარდასახვა, საზღვაო კონტეინერებით აწყობდა ა.შ. დღევანდელ სტატიაში კიდევ ერთ ასეთ სახლს წარმოგიდგენთ, რომელიც ისევ საზღვაო კონტეინერებით ააწყო მოხერხებულმა და გონიერმა მამაკაცმა.

სახლი კი არა, ნამდვილი სასახლეა. თქვენ რას იტყვით?