რატომ არ ცვივა უზარმაზარი კონტეინერები გადამზიდი ხომალდებიდან

დღეს წარმოუდგენელი რაოდენობით ტვირთი გადააქვთ საზღვაო გზით. ამისთვის, კერძოდ, გიგანტური კონტეინერების გადამზიდებს იყენებენ, რომელთა გემბანიც დიდი ლითონის ყუთებისგან შედგება. ერთი კონტეინერის დაკარგვაც კი უკიდურესად არასასურველია და დიდ დანაკარგებს გამოიწვევს. და აქ ჩნდება კითხვა: რატომ არ ცვივა თავად ეს კონტეინერები სხვადასხვა მხარეს ზღვით ტრანსპორტირების დროს? რაში მდგომარეობს ამ სატვირთო ხომალდების საიდუმლო?

ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია! ასე იმიტომ არ ხდება, რომ გადამზიდ ხომალდში კონტეინერები გემბანზეა მიმაგრებული. ეს არის საუკეთესო გამოსავალი, რომელიც იცავს ტვირთს ტრანსპორტირების დროს პრობლემებისა და ინციდენტებისგან.

ყველაზე ხშირად, იყენებენ სისტემას, რომელსაც “თვისთლოქ” ეწეოდება (Twistlock). რეალურად, ეს არის სპეციფიკური მბრუნავი საკეტი, რომლის მოძრავი ნაწილი მოთავსებულია ერთგვარ სამონტაჟო ბუდეში (სპეციალურ ხვრელებში გემბანსა და თითოეული კონტეინერის კუთხეებში). მიუხედავად აშკარა სიმარტივისა, “თვისთლოქი” ტვირთის შეკავების მაღალ სანდოობას უზრუნველყოფს, მათ შორის, ერთმანეთზე დაწყობილი კონტეინერების უსაფრთხოდ გადაზიდვასაც.

გარდა ამისა, ხომალდებზე კონტეინერების ფიქსაციისთვის სხვადასხვა დამჭიმებიანი წნელები გამოიყენება. ისინი საჭიროა არა მხოლოდ იმისთვის, რომ კონტეინერები არ გადმოცვივდეს, არამედ იმისთვისაც, რომ ამ უზარმაზარმა ლითონის ყუთებმა არ დაიწყონ მოძრაობა გემის გემბანის ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე (ან არ გაიჭედოს).

გემის დატვირთვის დროს, თითოეული ქვედა კონტეინერი აღიჭურვება თვისთლოქის ჩამკეტი მექანიზმით. ისინი ავტომატურად იწყებენ მუშაობას, როგორც კი მის ზემოდან მომდევნო კონტეინერი განთავსდება. რა თქმა უნდა, ასეთი მუშაობისთვის, დამტვირთავებს ფაქტობრივად საიუველირო სიზუსტე სჭირდებათ! იმისათვის, რომ კონტეინერები ერთმანეთს განცალკევდნენ, საკეტი ბლოკის მდგომარეობიდან უნდა გამოიყვანოთ. ეს სამონტაჟო ბუდიდან პატარა პლომბიანი კაბელის გამოწევით კეთდება.

კონტეინერები ასევე ფიქსირდება გისოსებში, თუმცა აშკარა მიზეზების გამო ამის გაკეთება ბევრად უფრო ადვილია. თანამედროვე სატვირთო გემების გისოსების უმეტესობას აქვს სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელიც ტვირთს გადაადგილების საშუალებას არ აძლევს ყოველგვარი დამატებითი საკეტი მოწყობილობის გარეშე. ამასთან, საიმედოობისთვის, ქვედა იარუსი, გისოსებშიც კი თვისთლოქებით ფიქსირდება ზუსტად ისე, როგორც გემბანზე.