საინტერესო ფაქტი: რატომაა მამაკაცის პერანგის მხოლოდ ბოლო კილო ჰორიზონტალური

ჩვეულებრივი კლასიკური მამაკაცის პერანგის ფრთხილად დათვალიერების შემდეგ ზოგიერთ მოდელზე ღილაკის ზოლზე შეიძლება შეამჩნიოთ ბოლო საღილე, რომელსაც ჰორიზონტალური პოზიცია უკავია. დანარჩენი ყველა კი ვერტიკალურადაა განლაგებული. რისთვისაა ეს საჭირო?

მთავარი მიზანი – პრაქტიკულობა

მამაკაცის პერანგის ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებლის, Gitman Bros. Vintage K. Olberding– ის პრეზიდენტი განმარტავს, რომ ასეთი დეტალი საჭიროა იმისთვის, რათა მარტივად მოხდეს იმ გაზრდილი დატვირთვის გაძლება, რომელიც მოძრაობის დროს იჩენს თავს. პერანგის ქვედა ნაწილი ჩვეულებრივ მამაკაცის თეძოების და წელის დონეზეა, რომლებიც მოძრაობის დროს უფრო მეტ დატვირთვას იძენს, ვიდრე ზედა ტანი.

სიარულის დროს ადამიანის სხეული ერთი მხრიდან მეორისკენ მოძრაობს, იხრება, რის გამოც ჰორიზონტალურად მაქსიმალური დატვირთვა იქმნება. ყველაზე დაბალი ნასვრეტის შესაბამისი მდებარეობა საშუალებას აძლევს ღილს უპრობლემოდ იმოძრაოს და მოულოდნელად არ გაიხსნას გადაადგილებისას, მაგალითად, ქუჩაში ნებისმიერ სხვა არასათანადო მომენტში.

ანუ, თუ საღილეები ვერტიკალურია, ხოლო დატვირთვა დიდი, მაშინ ღილები ბევრად უფრო ხშირად იხსნება, ვიდრე ჰორიზონტალური ხვრელის შემთხვევაში.

ჩნდება კითხვა, თუ რატომ თავსდება ყველა შესაკრავი ამნაირად? სინამდვილეში, ეს პრაქტიკულობიდან გამომდინარეც ხდება. როდესაც ღილის ხვრელები ვერტიკალურადაა განთავსებული, პერანგის ღილების შეკვრა უფრო ადვილია. გარდა ამისა, ძირითადად პერანგი ყოველთვის შემოჭერილია.

ზოგიერთ შემთხვევაში, იგივენაირი საღილე მამაკაცის პერანგის საყელოზეცაა და მას ბევრად უფრო ხშირად  წააწყდებით, ვიდრე საღილოს ბოლოში მქონე ვერსიას. ამგვარი გადაწყვეტის მიზეზები პირველი სიტუაციის ანალოგიურია. კისერი ძლიერად აწვება საყელოს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ პერანგზე ყველა ღილი შეკრულია და ჰალსტუხიც მოჭერილია.