რატომ არ აშენებენ მცურავ ციხეებს, პატიმრების გაქცევის თავიდან ასაცილებლად

სანამდეც იარსებებს ადამიანთა საზოგადოება, მანამდე იარსებებენ კანონები და მათთან ერთად – კრიმინალები. რომელიღაც პერიოდში, ისტორიული თვალსაზრისით არც ისე დიდი ხნის წინ, კაცობრიობამ გადაწყვიტა, რომ სოციალურად საშიში ელემენტები სხვებისგან განეცალკევებინათ. ამისთვის სპეციალურ დაწესებულებებს – ციხეებს იყენებენ. მხოლოდ ერთი პრობლემაა – ციხიდან გაქცევა შეიძლება. ამის გათვალისწინებით, ამგვარი დაწესებულებების შემქმნელები მუდმივად ცდილობდნენ მათგან გაქცევა, რაც შეიძლება რთულ პროცესად ექციათ. იბადება კითხვა: რატომ არ უფიქრია კაცობრიობას მცურავი ციხეების შენებაზე?

სინამდვილეში, ადამიანები მართლაც ფიქრობდნენ მცურავ გემებზე. პირველად ეს მოხდა მე–18 საუკუნის შვიდწლიანი ომის პერიოდში. სწორედ მაშინ ევროპაში გაუჩნდათ ომისა და ვაჭრობისათვის შეუფერებელი ძველი გემების კრიმინალებისა და სამხედრო ტყვეებისათვის განკუთვნილ ციხის ბარჟებად გადაკეთება. ამის შემდეგ დამნაშავეები არაერთგზის მოუთავსებიათ მცურავ საპატიმრო დაწესებულებებში. ციხის ბარჟები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფართოდ იყო ცნობილი, მათ შორის ევროპასა და რუსეთში, თუმცა მე-20 საუკუნეში განხორციელდა ნამდვილი მცურავი ციხის მშენებლობის პირველი მცდელობა.

გასული საუკუნის მეორე ნახევარში რამდენიმე ათეული მცურავი ციხე შეიქმნა, რომლებიც წყალზე გაჩერებულ თავისუფლების აღკვეთისათვის განკუთვნილ სრულფასოვან ადგილებად იქცნენ, და არა მხოლოდ ბადეებიან ან საკნებიან ბარჟებად. ამ კონცეფციის ყველაზე ნათელი წარმომადგენელია ბრიტანეთის ციხე HMP Weare 400 მეტრ სიმაღლეზე და Vernon C. Bain Center- ის კომპლექსი 800 მეტრ სიმაღლეზე (აშშ). როგორც ხედავთ, მცურავი ციხეები კი არ დგას, არამედ მუდმივად მოძრაობს, უმეტეს შემთხვევაში მდინარეების გასწვრივ.

ამისდა მიუხედავად, ამგვარი პროექტები ფართოდ არ გამოიყენება ერთი მარტივი მიზეზის გამო – მშენებლობის უზარმაზარი ღირებულება და ჩვეულებრივ ციხეებთან შედარებით ტექნიკური მომსახურების კიდევ უფრო მაღალი ღირებულება. გარდა ამისა, მცურავ კომპლექსებში პატიმრები, გასაგები მიზეზებისდა გამო, საქმით ვერ კავდებიან. შედეგად მიიღება საიმედოობის გადაჭარბებული, გაუმართლებელი დონე, თუმცა ესეც ფარდობითია.

მინიმუმ ორი პატიმარი მაინც გაიქცეულა Vernon C. Bain Center-იდან.