რატომ იზრდება სეკვოია მხოლოდ ამერიკაში

სეკვოია საოცარი ხეა, რომელიც მხოლოდ ამერიკის ტერიტორიაზე იზრდება. მოცემულ ჯიშთან მრავალი საინტერესო ფაქტია დაკავშირებული, თუმცაღა ყველაზე მთავარი, რაც ადამიანთა უმეტესობას აინტერესებს, ის ფაქტია, თუ რატომ არ იზრდება სეკვოია მსოფლიოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, როცა სხვა მცენარეთა უმეტესობას საკმაოდ ფართო ბუნებრივი ჰაბიტატი გააჩნიათ.

სინამდვილეში, დღეისათვის სეკვოია იზრდება არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ დაუყოვნებლიც უნდა აღინიშნოს, აღნიშნულ ხეს ძალზედ შეზღუდული გავრცელების არეალი გააჩნია, რომელიც მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროს მოიცავს. უფრო მეტიც, მათი ზრდის ზოლი ძალზედ ვიწროა. მისი სიგრძე მხოლოდ 750 კმ-ია, ხოლო სიგანე-75კმ. რატომაა ასე, ამის ზუსტად თქმა ძნელია. ამასთან, პლანეტის სხვა ადგილებში სეკვოიას ზრდაზე დაკვირვებიდან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ერთი სწორი დასკვნის გაკეთება შეიძლება.

ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, შესაფერისი პირობებია. როგორც ჩანს, მხოლოდ ამერიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე შეიქმნა საკმაოდ კონკრეტული კრიტერიუმების მქონე კლიმატი, ნიადაგი და ლანდშაფტი. ასევე ისიც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ადამიანის გაჩენამდე სეკვოია ბევრგან იზრდებოდა, თუმცაღა კლიმატის შემდგომმა ცვლილებებმა ამ ხეების პოპულაცია შეამცირა.

დღეისათვის სეკვოია დიდ ბრიტანეთში, იტალიაში, პორტუგალიაში, სამხრეთ აფრიკაში, მექსიკასა და ყირიმშიც კი იზრდება. ამასთან, ყველა ამ ადგილას აღნიშნული ხის მეტ-ნაკლებად ნორმალური ზრდისათვის განკუთვნილი პირობები ხელოვნურადაა ჩამოსაყალიბებელი.

სეკვოია, პირველ რიგში, მოითხოვს ტენიანობის საკმაოდ მაღალ დონეს, რომლის უზრუნველყოფა მხოლოდ ზღვას შეუძლია. საინტერესოა, რომ სეკვოია ზუსტად იმ ადგილებში იზრდება, სადაც რეგულარულად ჩნდება ნისლი.