როგორ შევღებოთ დაჟანგული ლითონი, თუ ჟანგის მოშორება გეზარებათ

გამოცდილმა ექსპერტებმა იციან, რომ, ხშირად, ჟანგიანი ლითონის შეღებვას აზრი არ აქვს. ჟანგიანი მასალის შიგნით დაგროვილი ჰაერისა და ტენიანობის გადაჭარბებული რაოდენობის გამო, ჟანგვის პროცესი არ შეწყდება შეღებვის შემდეგაც კი.

თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, შეღებვის ეს მეთოდი მაინც მისაღებია. ამ დროს უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ყველა საღებავი არ არ გამოდგება. თუკი გსურთ ზედმეტად ჟანგიანი ლითონის შეღებვა, უნდა იცოდეთ, თუ როგორ აირჩიოთ სპეციალური საშუალებები ამ პროცედურისათვის. და სწორედ ამაზე გესაუბრებათ ჩვენი რედაქცია დღეს.

როგორ უნდა შეღებოთ ლითონი

პირველი რამ, რაც განსაზღვრავს გასუფთავების გარეშე შეღებვის შესაძლებლობას, არის ჟანგიანი ფენის სიმკვრივე. ჟანგის მცირე ფენა ხელს არ შეუშლის საღებავის სქლად გადაკვრას კორპუსზე, მაგრამ უფრო მოწინავე კოროზიის შემთხვევაში, დამცავი საფარის განთავსებას ლითონის საგნებზე, სამწუხაროდ, აზრი ნამდვილად არ აქვს.

უნაკლო შეკეთება

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორია შესაღები მასალის ზედაპირის ხარისხი. თუ დაჟანგულ ზედაპირზე რაიმე შვერილი ან აქერცლილი ნაწილია, დამცავი ფენა ასევე ვერ შეძლებს შესაღებ მასალაზე სწორად განთავსებას.

ზედაპირის მომზადება შეღებვისთვის

იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ლითონის კოროზიის კვალისაგან გაწმენდვა არაა საჭირო, შეღებვამდე მაინც აუცილებელია მინიმალური მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარება. ეს შეიძლება გაკეთდეს აეროზოლური დეგრიზატორების ან ჩვეულებრივი ფუნჯისა (ნაჭრის) და გამხსნელის გამოყენებით.

გარდა ამისა, შეღებვის დაწყებამდე კარგად გააშრეთ ზედაპირი. ეს საჭიროა ახალი საფარის ნაადრევი დაზიანების რისკის შესამცირებლად. ამავე მიზნით, ლითონის შეღებვის პროცედურა უნდა ჩაატაროთ მხოლოდ მზიან და მშრალ ამინდში.

საღებავის შერჩევა და გამოყენება

რაც შეეხება საღებავებისა და ლაქების არჩევას, უპირატესობა უნდა მიანიჭოთ მას, რომელსაც აქვს არსებული ჟანგის ფენის შემადგენლობის შეცვლის უნარი, ნაწილობრივი პასივაციისა და კოროზიის შესაფერხებლად. ასევე, მნიშვნელოვანია საღებავის ამინდისადმი მდგრადობა გაითვალისწინოთ.

ზედაპირი კოროზიის შემდგომი განვითარებისგან დასაცავად, უნდა დაფაროთ მხოლოდ იმ საღებავით, რომლის აღნიშვნაში, ასოური კოდის შემდეგ, 1 ან 5 ნომერია მითითებული დეფისით.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ალკიდისა და პოლიურეთანის მინანქრული საღებავები ყველაზე ეფექტურია ჟანგის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

რაც შეეხება დატანის მეთოდს, უმჯობესია ლითონი დაფაროთ ორკომპონენტიანი საღებავით, მანამდე ზედაპირი უნდა დაამუშაოთ პასივაციური ნაერთით. სწორედ ეს შეფერილობა უზრუნველყოფს ძლიერი დამცავი ფენის ფორმირებას.