გადახურვის ფილების ტორსი: ყველაზე სწორი მეთოდი მის დასახურად

საცხოვრებელ და სამეურნეო შენობებში სართულებს შორის გადახურვის ერთ–ერთი ყველაზე პოპულარული და მარტივი მეთოდი ფილების გამოყენებაა. თანამედროვე ბაზარი მზადაა ასეთი ფილების ფართო ასორტიმენტი შემოგთავაზოთ. საცხოვრებელ შენობებში ყველაზე მოთხოვნადია ღრუტანიანი ფილები – სტრუქტურა მთელ სიგრძეზე გრძივი ტექნოლოგიური ხვრელებით. პრობლემა იმაშია, რომ ასეთი გადახურვის ფილების ტორსი უნდა დაიხუროს.

გადახურვის ღრუტანიან ფილებში გრძივი ტექნოლოგიური ხვრელები სამი მიზეზით კეთდება. 1. ბეტონის დაზოგვა და მასალის ღირებულების შემცირება. 2. ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებისას ბეტონის კონსტრუქციის მთლიანობის უზრუნველყოფა. 3.საკომუნიკაციო არხების გასაყვანად მოსახერხებელი ხვრელების შექმნა.

პრობლემა იმაშია, რომ ღრუტანიანი ფილების ბოლოები მისი ყველაზე დაუცველი წერტილია. ზოგჯერ სამშენებლო ობიექტზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ ავსებენ ცალკეული ფილების ტორსებს ყოველგვარი ნაგავით, სამონტაჟო ქაფით ან მინერალური შემავსებლით. გახსოვდეთ, რომ როცა საცხოვრებელ მშენებლობაზე ვსაუბრობთ, ასე გაკეთება კატეგორიულად აკრძალულია. ყველაფერი იმიტომ, რომ ასეთი ფილების ბოლოებს სტრუქტურული სიმტკიცის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აქვთ. გამოდის, ძლიერი დატვირთვისას ადვილად დაიშლება.

ყველაზე სწორია მსგავს სტრუქტურებში ტორსის ხვრელები ბეტონის ხსნარით ამოავსოთ. კიდევ უკეთესია, თუ ბეტონის ხსნარში არეულ აგურის ნაფშვენს გამოიყენებთ. ხვრელში ბეტონის საცობი ისეთი ზომის უნდა იყოს, რომ ზემოდან დადებულ ფილის სიგრძეს ემთხვეოდეს. ამრიგად, საცობის სიგრძე ხშირად 15-20 სმ–ია.