აქ გაზბეტონის ადგილი არაა. შეზღუდვები ბოჭკოვანი ბეტონის გამოყენებაზე

ავტოკლავირებული გაზბეტონი ერთ–ერთი ყველაზე პოპულარული კედლის მასალაა, რომელსაც ქვის მასალების ბაზრის დიდი წილი უკავია. გაზბეტონის გამოყენებას რიგი შეზღუდვები აქვს, რომელთა შესახებ Novate გიამბობთ.

1. აკრძალვების და შეზღუდვების გაფართოებული სქემა

I. საერთოდ არ შეიძლება

ცეცხლი, სიცხე

 • ღუმელის, ბუხრის, მაყალის მოპირკეთება
 • საკვამური შემოგლინვის გარეშე

წყალი

 • საპორტო საშუალებები, ნავმისადგომი
 • გემის კორპუსი

II. შეიძლება სიფრთხილით

ცეცხლი, სიცხე

 • ღუმელის, ბუხრის, მაყალის მოპირკეთება
 • შემოგლინული საკვამური

წყალი, ყინვა

 • კედლები მიწის ქვედა დონეზე (მიწასთან კონტაქტში) ცივ კლიმატში
 • გარე კედლები სველ შენობაში (აბანო, სამრეცხაო, აუზი) ცივ კლიმატში

რეაგენტები

 • მიწაში სულფატური წყალებით
 • მიწაში მარილიანი (ქლორიდი) წყლებით

III. სპეციალურ მოთხოვნებს საჭიროებს

 • სეისმიკა
 • ძარცვისგან დაცვა
 • აკუსტიკა

2. საერთოდ არ შეიძლება გამოყენება

2.1 ღუმელის და ბუხრის მოპირკეთება, საკვამური შემოგლინვის გარეშე

ცეცხლმედეგობა

ბოჭკოვანი ბეტონი საკმაოდ ცეცხლგამძლეა, ანუ ხანძრის შემთხვევაში გადარჩენა შეუძლია. მაღალი ცეცხლმედეგობა მაღალ ხანძარსაწინააღმდეგო გარანტიას არ იძლევა. გაზბეტონის წყობას რამდენიმე ხანძრის გაძლება შეუძლია, მაგრამ ღუმელის შიდა მოპირკეთებაში დიდხანს ვერ გაძლებს.

მხურვალმედეგობა

სპეციალური მხურვალმედეგი ბოჭკოვანი ბეტონი არსებობს, რომელიც სამრეწველო თერმული აგრეგატების შიდა მოპირკეთებაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მუდმივად მაღალ ტემპერატურაზე (როგორც წესი, 600°) თვეები გაძლებს.

მასიური გაზბეტონი მხურვალმედეგი არაა. 400 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე მისი სიმტკიცე სწრაფად მცირდება. პრობლემები უფრო ადრე იწყება. უკვე 250 გრადუსზე ბეტონიდან ქიმიური შეკრული წყალი გამოდის, კრისტალური ჰიდრატები ნადგურდება. გაუწყლოება ძლიერ, 2-5 მმ/მ–მდე დაწევას იწვევს, რაც ბზარებს აჩენს. ბზარები ბლოკების წყობაში გაზის გამტარობას იწვევს მაშინ, როცა სითბოს აგრეგატები და საკვამურები მაღალ ჰერმენტულობას უნდა ფლობდეს.

2.2 საპორტო ობიექტები, გემის კორპუსი

ეს პუნქტი უფრო სახუმაროა. რაიმე კონკრეტული აკრძალვა ან აბსოლუტური შეუძლებლობა არ არსებობს. პრინციპურად შესაძლებელია, მაგრამ საკვამურის მსგავსად რაციონალურ ვადაში სწრაფად დაშლას უნდა ელოდოთ.

ერთჯერადი გემი და ნავმისადგომი? გაკეთებას შეძლებთ. შემიძლია წარმოვიდგინო, როგორ გავაკეთებ ქვის ნავს.

3. შეიძლება სიფრთხილით გამოიყენოთ

3.1 ღუმელის, ბუხრის, მაყალის, შემოგლინული საკვამურის მზიდი საფუძველი და მოპირკეთება

ღუმელის, ბუხრის და მაყალის მასივის გაზბეტონით დაგება შესაძლებელია. თუ ღუმელს აგურით გააფორმებთ ან ფოლადის თბოიზოლირებულ კორპუსში დაამზადებთ, გარე ფენები ბოჭკოვანი ბეტონით შეგიძლიათ დაამზადოთ.

გავრცელებულია გერმანიაში, სადაც ავტოკლავირებული გაზბეტონი ხშირად გამოიყენება. პრაქტიკა ჰერმეტული ღუმლის გაზბეტონის საცმით მოპირკეთებას გულისხმობს. აზრი აქვს, მაგრამ უჩვეულოა! გაზბეტონის საცმი თბოიზოლაციის გარსის როლს ასრულებს. ეს სასარგებლოა, როცა ბუხრის ერთადერთი დანიშნულება სილამაზე და ცოცხალი ცეცხლის ჭვრეტაა, მაგრამ არა გათბობა. შეშის ბუხარმა შენობა რომ არ გადაახუროს, მას გაზბეტონის დეკორატიულ ქურქს აცვამენ.

ღუმელის ან გაზის ქვაბის მზიდი საფუძვლის გაზბეტონით აგებისას საკვამურის მილი ქვემოდან 1-1,5 მ სიგრძეზე სიცხისგან უნდა დაიცვათ, ზემოთ ერთფენიანი შემოგლინვა (ფოლადი ან კერამიკა) საკმარისია. მასსა და გაზბეტონის კედელს შორის ჰაერის სამოძრაოდ თავისუფალი ადგილი აუცილებლად დატოვეთ.

3.2 სარდაფის, აბანოს, სამრეცხაოს კედლები ცივ კლიმატში

საერთო წესი: წყლით გაჯერებული ბეტონის გაყინვა არ წაახალისოთ, თუ ეს კაშხალი ან აეროდრომის საფარი არაა. ეს სარდაფის კედელში გაზბეტონის გამოყენების აკრძალვს არ ნიშნავს.

სარდაფის გარე კედლების მოსაწყობად ღრუ და ფიჭური ქვის მასალის გამოყენება არ შეიძლება, მაგრამ შიდა კედლებისთვის დაშვებულია. სამუშაო პირობების განსხვავება გარე და შიდა კედლებს შორის ტემპერატურის რეჟიმშია.

თუ სარდაფის კედელი გარედან ჰიდროიზოლირებული და დათბუნულია ისე, რომ იანვრის საშუალო ტემპერატურაზე დაყრდნობით ქვაში უარყოფითი ტემპერატურა არ იქნება, მაშინ პრობლემები მოსალოდნელი არაა.

შენობების გარე კედლებისთვის, სადაც სველი რეჟიმია, ფიჭური და ღრუ ქვების გამოყენება შიდა ზედაპირების საიმედო ორთქლ– და ჰიდროიზოლაციას მოითხოვს. თუ აბანოს, სამრეცხაოს კედელი შიგნით ორთქლგაუმტარი და წყალგაუმტარია, პრობლემას არ ელოდოთ.

4. ექსპლუატაციის სპეციალური პირობები დამატებითი მოთხოვნებით

4.1 ყველა ტიპის კედელი აგრესიულ გარემოში

აგრესიული გარემო უბრალოდ მეტყველების ფორმა არაა. სამშენებლო პროექტისთვის საოპერაციო მიკროპირობები კარგად ფორმირებული და გაწერილია. აგრესიულ აგენტებს მიეკუთვნება გაყინვის საწინააღმდეგო რეაგენტები, სულფატური ან მჟავე გრუნტის წყალი – ძირითადი ქიმიური აგრესორების სია და საოპერაციო პირობების კლასიფიკაცია კარგად არის შემუშავებული EN 1996-2–ში (ევროკოდ 6, ნაწილი 2).

EN 1996-2–ის დანართში ყველა ეს პირობა და აგენტი ჩამოთვლილია:

 • MX3 – დატენიანების და მონაცვლეობით გაყინვა/გალღობის ღია ზემოქმედება;
 • MX4 – მარილით გაჯერებული ჰაერის, ზღვის წყლის ან ყინვის საწინააღმდეგო აგენტების ღია ზემოქმედება;
 • MX5 – აგრესიულ ქიმიურ გარემოში ექსპლუატაცია;

თითოეულ ნაკრებს შემდეგ დანართში განმარტება ახლავს. ასევე ამა თუ იმ პირობისთვის მოთხოვნებია მოცემული.

4.2 სეისმურად გამძლე მშენებლობა

გაანგარიშების მიხედვით 7 და მაღალი ბალის მქონე რეგიონებში მშენებლობისას სპეციალური მოთხოვნები უნდა გაითვალისწინოთ.

ქვის წყობას მოეთხოვება არმატურით გამაგრება, რკინაბეტონის ჩანართების დამონტაჟება. ასევე კონსტრუქციული შეზღუდვები არსებობს (მინიმალური სიმტკიცე, სიმაღლისა და სისქის შეფარდება, შუაკედლის მინიმალური სიგანე და ა.შ.)

4.3 ძარცვისგან დაცვა

ამავე კატეგორიას შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ექსტრემალური გადარჩენის სხვა მაჩვენებლებიც: ტყვიისგან დაცვა, აფეთქებისგან დაცვა და ა.შ.

სამოქალაქო მიზნებისთვის ძარცვისგან დაცვა ნორმირებულია შენობის სალაროსა და შეირაღებული ოთახისთვის. სამხედრო და სხვა სპეციალური მიზნებისთვის მოთხოვნების ჩამონათვალი შეიძლება უფრო ფართო იყოს.

4.3 აკუსტიკა

კედლის უნარი ჰაერის ხმაური დაახშოს, ზედაპირის სიმკვრივეზეა დამოკიდებული (მის მასაზე, რაც ზედაპირის კვადრატულ მეტრზე მოდის).

5.პრაქტიკული რჩევები

5.1 ხმა

ბინათშორისი კედლები, ქალაქის კერძო სახლის ბლოკის სექციებს შორის კედლები მრავალფენიანი უნდა იყოს. სახლის შიგნით ტიხრები – 150 მმ სიმკვრივით 500 კგ/მ³.

5.2 წყალი/ყინვა

მიწის დონის ქვემოთ კედლები გარედან თბო და ჰიდროიზოლირებული, ხოლო სველი შენობის კედლები შიგნიდან თბო და ჰიდროიზოლირებული უნდა იყოს.

5.3 ცეცხლი, სიცხე

საკვამურები შემოგლინული უნდა იყოს.